hkucuk

Yazılımcıların Bilmesi Gereken Prensipler

23 Ocak 2023 • ☕️ 6 dk okuma • 🏷 bilgisayar, yazılım

Yazılım geliştirme dünyası hızla ilerliyor ve bu hızlı ilerleyiş, geliştiricilerin daha fazla sayıda proje üzerinde çalışmasını gerektiriyor. Ancak, yazılım geliştirirken, belirli prensiplere uymak, kodun daha okunaklı, yeniden kullanılabilir ve bakımı yapılabilir olmasını sağlamak açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, yazılım geliştirme sürecinde sık kullanılan bazı prensipler mevcuttur.

SOLID - Dependency Inversion Principle

4 Eylül 2022 • ☕️ 4 dk okuma • 🏷 bilgisayar, yazılım

Dependency Inversion Prensibi (DIP), nesne yönelimli programlama (OOP) prensiplerinden biridir. DIP, yazılım geliştirme sürecinde, birbirine bağımlı sınıfların oluştuğu ve bu sınıfların birbiriyle sıkı bir şekilde ilişkili olduğu durumlarda, bu bağımlılıkların tersine çevrilmesini ve bağımlılıkların daha az sıkı hale getirilmesini önerir.

SOLID - Interface Segregation Principle

25 Mayıs 2022 • ☕️ 5 dk okuma • 🏷 bilgisayar, yazılım

Interface Segregation Principle (ISG) veya "Ara Yüz Ayrımı Prensibi", yazılım tasarımında kullanılan bir prensiptir. Bu prensibe göre, bir arayüzün mümkün olduğunca özelleştirilmiş olması gerektiği ve arayüzlerin sadece kullanılan özelliklerini içermesi gerektiği söylenir.

Dijkstra’nın Tek Kaynaklı En Kısa Yol Algoritması

14 Nisan 2022 • ☕️ 3 dk okuma • 🏷 bilgisayar, yazılım

Dijkstra’nın tek kaynaklı en kısa yol algoritması, bir graf üzerinde bir başlangıç noktasından diğer tüm noktalara olabilecek en kısa yolları bulmaya yönelik bir algoritmadır. Bu algoritma belli bir süre içinde tüm noktalar arasında en kısa yolu bulmak için kullanılır.

GoLang'de Mutable ve Immutable Veri Tipleri

14 Ocak 2022 • ☕️ 2 dk okuma • 🏷 bilgisayar, yazılım

Golang dilinde mutable veri tipleri değiştirilebilir ve değiştirilmesine izin verilen veriler için kullanılır. Bu veri tipleri, verilerin daha dinamik bir şekilde manipüle edilebilmesini sağlar ve programların esnekliğini arttırır.

SOLID - Liskov Substitution Principle

15 Kasım 2021 • ☕️ 4 dk okuma • 🏷 bilgisayar, yazılım

Liskov Substitution Prensibi (LSP), Barbara Liskov tarafından geliştirilen bir kalıtım prensibi olup, bu prensip, bir sınıfın kalıtım ağacındaki bir alt sınıfın yerine, yüksek seviye bir sınıfın kullanılmasının mümkün olmasını sağlar. Bu prensibe göre, alt sınıfların, yüksek seviye sınıfların yerine kullanılabilmeleri için alt sınıfların aynı özellik ve davranışlara sahip olabilmeleri gerekir.

GoLang'de Array ve Slice Arasındaki Farklar

9 Ekim 2021 • ☕️ 2 dk okuma • 🏷 bilgisayar, yazılım

Array (dizi) veri tipi, bir dizi elemanın aynı veri tipinden olduğu, sabit uzunluklu bir veri yapısıdır. Arrayler tanımlanırken eleman sayısı ve her elemanın veri tipi belirtilir. Slice (dilim) veri tipi ise arraylerden farklı olarak sabit uzunluklu olmayan, dinamik uzunluklu bir veri yapısıdır. Slice'lar tanımlanırken eleman sayısı belirtilmez.

SOLID - Open Closed Principle

26 Ağustos 2021 • ☕️ 3 dk okuma • 🏷 bilgisayar, yazılım

Open-closed prensibi, bir sınıfın işlevselliğini genişletmek için değiştirilmemesi, ancak yeni işlevsellik eklemek için yeni sınıflar oluşturulması gerektiğini öngören bir programlama prensibidir. Bu prensip, programlarımızın daha esnek, bütünleşik ve bakımı daha kolay olmasını sağlar.

SOLID - Single-Responsibility Principle

25 Mayıs 2021 • ☕️ 3 dk okuma • 🏷 bilgisayar, yazılım

Single-responsibility prensibi, bir sınıfın veya fonksiyonun sadece bir görevi olması gerektiğini öngören bir programlama prensibidir. Bu prensip, programlarımızın daha az hata olasılığına sahip, daha kolay anlaşılabilir ve bakımının daha kolay olmasını sağlar.

12345678910111213